• Simple with a drone
Vi tvättar 5-8 gånger snabbare än traditionella fasad/ tak tvättare

Tvätt av Solpaneler

Inga extra avgifter för skylift eller hög höjds till lägg.  ROT avdrags berättigat. för privatpersoner.Enkelt! Tryck nedan för en offert och ni får priset

Inga extra avgifter för skylift eller hög höjds till lägg.  
ROT avdrags berättigat. för privatpersoner.

Enkelt! Tryck nedan för en offert och ni får priset per m2. kostnadsfritt!

*Tillkommer långtidsverkande rengöringsvätska för bekämpning av påväxt av t.ex. alger, lav och sot osv 

Välj själv!

Vi tvättar med ultrarentvatten eller med ett medel med nano teknik.  se nedan. 

Vårt special medel som vi använder för solpaneler  är en transparent, permanent, innovativ,
nano driven beläggning som minskar rengörings- och underhålls ansträngningen av
solglaset från solcellspaneler (PV) eller solvärmare. Baserat på
nano partiklar av foto katalytisk titandioxid, Medlet
uttrycker antistatiska egenskaper som förhindrar dammpartiklar att fästa vid
glasyta. Därför kontrolleras dammansamling eller nedsmutsning, och
underhållsbehoven minskar. Ytan blir hydrofil för
enkel vattensköljning. Medlet förbättrar också antireflexen
egenskaper hos glas.