• Simple with a drone
Vi tvättar 5-8 gånger snabbare än traditionella fasad/ tak tvättare

Hur

Vi använder oftast rengöringsmedel med självrengörande egenskaper på alla typer av ytor - fasader/ tak - där fukt, föroreningar, alger, mikroorganismer, grönska är i fråga. Givetvis kan vi också tvätta hela fasadens med ultrarent vatten om så önskas och när behov är. (Oftast används ultrarent vatten när man ska tvätta glasfasader, fönster eller innan ommålning.) Alla våra rengörande medel är miljövänliga och skummas på fasaderna med lågt tryck. Sen spolas fasad ren med kallt eller varmt vatten/ultrarent vatten beroende på fasad och omständigheter.

*Våra unika metoder möjliggör fasad rengöring utan användning av högtryckspolning.

Oavsett typ av fasad, vare sig det är glas, trä eller betong, börjar vi alltid med en besiktning där vi kontrollerar yta och nuvarande skick för att föreslå och använda rätt metod. Miljövänliga självrengörande (definierande) medel skummas på ytan för att komma åt påväxt som lav, alger etc. Då det är levande organismer krävs att man eliminerar rotsystemet, annars är det som att raka sig (det växer snabbt ut igen). Det är en aktiv behandling som verkar över tiden. Fasaden spolas därefter av med kallt eller varmt vatten beroende på yta och omständigheter. Processen fortgår och verkar även efter avspolningen och uppnår sin fulla effekt efter ca 3 månader.

Vi använder ultrarent vatten när ytan kräver det, t ex vid tvätt av fönster och glasfasader och vid önskemål.
Vi rekommenderar även Hydrofobilering, ytbehandling i form av impregnering, vilket håller ytan ren och fri från ny påväxt längre.

Vi undviker att använda högtryckstvätt på grund av tre anledningar:

Det som oftast ska tvättas bort på en fasad är påväxt som lav, alger etc. Då detta är levande organismer krävs att man får död på rotsystemet annars är det som att raka sig (det växer ut snabbt igen). Högtryckstvätt tvättar bara bort synlig påväxt.
Risken för att skada fasaden eller få oönskat vatten intrång är stor.
Onödig nötning på fasadens ytskikt

*Vår leverantör av nano och självrenande medel hedrades av Microsofts grundare Bill Gates som ett av de mest innovativa företagen i världen.

Självrenande medel  (Self clean)

När lämpligt rekommenderar vi process med enbart Självrengörande rengöringsmedel, vilket är en snabbare och än mer kostnadseffektiv metod.
Medel skummas på ytan - fasad eller tak - med lågt tryck, sedan är det en process som fortgår i kombination med väder och vind.
Redan efter 2 veckor kommer du att se klart synliga resultat, självrengöringen fortsätter över tid.
Vid denna metod används inte högt vattentryck, och detta undviker nötning, onödigt slitage och skadar
inte fasaden eller trycker in vatten i fasadens eller takets porer.


Givetvis ofarligt för glasrutor (etsar inte) eller andra känsliga material.

Ultrarent vatten 
(vi rekommenderar detta till fönster och glasfasader) 

Glasrutor behöver inte ens torkas, då det ultrarena vattnet inte lämnar kalkfläckar eller avlagringar. Vi kan därmed tvätta dina fönster i direkt solsken och fortfarande uppnå ett perfekt resultat. Ultrarent vatten löser effektivt upp alger, sot, salter och fett. Vattnet kommer att motverka påväxt under lång tid då det naturligt fungerar som ett anti alg- och mögelmedel. Algceller blir ”lurade” av att vattnet inte innehåller något salt och näring, vilket gör att de inte kommer etablera sig vidare. 
Rengör din fasad på ett extra skonsamt sätt och helt miljövänligt. 
Fasadtvätt och fönstertvätt med ultrarent vatten och med en drönare ger dig dessa fördelar:

 • Fasaden /fönster blir ren och ser ut som ny
 • Bra innan målning av huset (torkar snabbare)
 • Skonsamt
 • Ingen beläggning innebär mindre fukt i fasaden
 • Fasadtvätt ger fastigheten en ökad livslängd
 • Ultrarent vatten fungerar som algmedel och motverkar påväxt.
 • 100 % miljövänlig metod

När vi tillverkat vårt ultrarena vatten försvinner följande:

 • Kalk
 • Klor
 • Salter
 • Mineraler
 • Tungmetaller
 • Andra föroreningar


Tvätta solpaneler med drönare och ultrarent vatten.
Solceller ska tvättas regelbundet då smuts, sot, vägdamm, spillning och pollen försämrar deras prestanda.

*Visste du att energiförlusten hos smutsiga solceller kan uppgå till 20-30%.

Vi tvättar solpaneler med ultrarent vatten som tvättar rent och försvårar för ny smuts att få fäste.
om man vill så kan vi lägga på vårt miljövänliga specialmedel med nanoteknik som minskar rengöringsintervallerna.

Vårt special medel som vi använder för solpaneler och läggs på  med drönare  är en transparent, permanent, innovativ, nano driven beläggning som minskar rengörings- och underhålls ansträngningen av solglaset från solcellspaneler (PV) eller solvärmare. Baserat på nano partiklar av foto katalytisk titandioxid, Medlet har egenskaper som förhindrar dammpartiklar att fästa vid glasyta. Därför kontrolleras dammansamling eller nedsmutsning, och underhållsbehoven minskar. Ytan blir enkel att skölja av med vatten.