• Simple with a drone
Vi tvättar 5-8 gånger snabbare än traditionella fasad/ tak tvättare

FASAD & TAKTVÄTT MED DRÖNARE

5-8 gånger snabbare

Inga kostnader för skylift

Säkert upp till 70m

Inga höjdrisktillägg

Miljövänligt

Endast miljövänliga kemikalier

Få en offert

[email protected]

Säkert och snabbt

Drönare tvättar säkert för alla upp till 70 meters höjd

5-8 gånger snabbare Inga kostnader för skylift

Framtiden är här!

Tvätt upp till 70meters höjd

Vi har utrotat farliga arbeten på hög höjd

Framtiden är här!

Tvätt av fasader och tak med drönare

Ultrarent vatten! Glasfasader, innan ommålning, solpaneler

Med Drönare

Går arbetet effektivare och smidigare. Vi kommer åt där det annars kan vara svårt. Med en snabbare process, inga tunga maskiner blir störning i närområdet mycket mindre och under en kortare tid. Vi kan tvätta och behandla alla typer av fasader & tak – glas, sten, betong, puts, koppar, trä, plåt. En av våra metoder möjliggör fasadrengöring utan användning av högtrycksspolning. Vi använder miljövänliga klorfria desinficering/ självrengörande medel som skummas på fasaderna för att komma åt påväxt som lav, alger etc. Då dessa är levande organismer krävs att rotsystemet elimineras, annars är det som att raka sig (det växer ut snabbt igen). 

Vi söker Partners & Medarbetare (länk)

Bilden ovan: 3 månader mellan bilderna EN kempåläggning.

Fasadtvätt med drönare     

Fasader finns i alla möjliga olika material till exempel glas, sten, koppar, som kräver olika metoder och krav för att få dem rengjorda. Vår metod med drönare möjliggör fasadrengöring utan användning av dyra skylift, höjdrisktillägg eller högtrycksspolning. (högtrycksspolning trycker in vatten i fasaden och sliter även på fasadens ytskikt). En fasadtvätt är individuell från fastighet till fastighet, när envisa beläggningar ska tvättas bort från fasader med det finns två-tre grundläggande steg: Desinficering, miljövänliga självrengörande medel skummas på fasaderna för att komma åt påväxt som lav, alger etc. Då detta är levande organismer krävs att man eliminerar rotsystemet, annars är det som att raka sig (det växer ut snabbt igen).  Desinficering av en fasad är en aktiv behandling som verkar över tid. Givetvis kan vi använda ultrarent vatten om så önskas eller att fasaden kräver det
*Vi rekommenderar en ytbehandling/ impregnering när fasade är ren.

Tvätt av fönster & glasfasad med drönare

Ultrarent vatten! Glasrutor behöver inte ens torkas, då det ultrarena vattnet inte lämnar kalkfläckar eller avlagringar. Vi kan därmed tvätta dina fönster i direkt solsken och fortfarande leverera ett perfekt resultat. Ultrarent vatten Det löser effektivt upp alger, sot, salter och fett. Vattnet kommer att motverka påväxten under lång tid då det naturligt fungerar som ett anti alg- och mögelmedel.  Rengör din fasad på ett extra skonsamt sätt och helt miljövänligt.

Taktvätt med drönare

Vi använder kem med självrengöringsegenskaper och när det behövs även metoder med nanoteknik på alla typer av fasader och tak där fukt, föroreningar, alger, mikroorganismer, grönska är i fråga. Metoderna möjliggör fasad- och tak rengöring utan användning av högtrycksspolning. I kombination med väder och vind rengörs ytorna. Redan efter 1–2 veckor kommer du att se klart synliga resultat, men självrengöringen fortsätter att under en längre period!

Självrenande medel  (Self clean) 

Självrenande medel (Self clean) skummas på fasad eller tak med lågt tryck (steg 1 Desinficering av en fasad är en aktiv behandling som verkar över tid) sen spolas yta av med kallt eller varmt vatten beroende på fasad och omständigheter. Medlet fortsätter att verka efter avspolningen. Redan efter 1-2 veckor kommer du att se klart synliga resultat.. Med denna metod används inte högt tryck, nötning och onödigt slitage undviks, risk att vatten trycker in i fasadens eller takets porer minimeras. Etsar inte.


Impregnering/ självrengöring (Hydrofobering)

För att minimera ny påväxt och ansamling av sot, smuts och ny påväxt rekommenderas att genomföra impregnering med självrengöring, vilket också minimerar risk för fuktgenomträning. En impregnering fungerar som en Gore-tex jacka för fasaden. (Fasaden andas men väta tränger inte in i fasaden.) Vårt impregneringsmedel är miljövänligt och biologiskt nedbrytbart. Vi rekommenderar att impregnering görs regelbundet för att hålla fastigheten ren samt fri från ny påväxt.

Inga extra avgifter för skylift eller höjdrisktillägg

ROT avdrags berättigat


Cleean Simple With a Drone AB

[email protected]