• Simple with a drone
Vi tvättar 5-8 gånger snabbare än traditionella fasad/ tak tvättare

Miljö fasadtvättuppsamlare

Om det krävs att man tar tillvara på tvättvattnet från en fasadtvätt så har vi hela system för att klara den uppgiften på ett enkelt och smidigt sätt. 

Kan du knappt vänta med att äntligen komma igång med fasadtvätten? Fast det finns miljökrav från komunen och du vet inte hur du löser det på ett korrekt och smidigt sätt.
Lugn! Då har vi goda nyheter för dig. Vår  uppsamlingsbricka/ brickor är snabbt ihopsatt och redo att användas. När den väl har rullats ut från sitt utrymmesbesparande tillstånd bringas den i form med hjälp av snabba remmar och läggs ut på husväggen med tätningspasta. Sedan kan fasadtvätten böra med eller utan drönare. Ett system så unikt att det har patenterats.

Vi har givetvis olika längder på uppsamlingsbrickorna och dom går att byggaihop för längre fasader.Vattnet i brickorna sug upp med en sugpump och sparas i lämplig behållere som sedan lämnas till ett miljö/reningsföretag för återvinning och korrekt hantering av kem, tungmataller osv.